info@lashartshop.com

Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Privaatsuse sätted

Me peame oluliseks oma Teenuste kasutajate privaatsuse kaitset; käesolev poliitika määratleb reeglid, kuidas me Sinu isikuandmeid töötleme.

Sinu õigus Teenuseid kasutada eeldab Su nõustumist Kasutustingimuste ja käesoleva poliitikaga. Kui Sa ei ole nõus ükskõik kumma dokumendi mistahes sättega, ei tohi Sa meie Teenuseid kasutada.

(1) Andmed, mida me kogume

Me võime koguda, talletada ja kasutada järgnevalt kirjeldatud isikuandmeid.

 • Sinu antud andmed. See hõlmab Su kontoandmeid (meiliaadress ja salasõna), Sinu demograafilisi andmeid. Kui Sa otsustad tellida meie tasulisi Teenuseid, küsime Sinult täiendavat infot, sh Su täisnime ja andmeid maksevahendite kohta.
 • Meie kogutavad andmed. See info puudutab Sinu arvutit, Su külastusi meie veebilehel ning meie Teenuste kasutamist Sinu poolt (sealhulgas Su arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, arvuti operatsioonisüsteem, viite allikad, külastuste kestused, vaadatud lehed ning andmed meie veebis navigeerimise kohta).
 • Tehinguandmed. Siia kuulub teave, mis puudutab Sinu ja meie vahelisi tehinguid seoses Teenuste osutamisega, sealhulgas meie kaupade ja Teenuste müügiga Sulle.

(2) Küpsised

Küpsis sisaldab infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale ning mille veebilehitseja salvestab. Edaspidi saadetakse see info serverile tagasi iga kord, kui veebilehitseja küsib serverist mõnd lehekülge. See võimaldab veebiserveril lehitsejat tuvastada ja jälgida.

Me kasutame oma veebis nii “sessiooniküpsiseid” kui “püsiküpsiseid”. Sessiooniküpsiseid kasutame selleks, et jälgida Sinu navigeerimist meie veebis. Püsiküpsiseid kasutame selleks, et meie veebiserver saaks Sind Su järgmisel külastusel ära tunda.

Sessiooniküpsised kustutatakse Su arvutist, kui Sa oma veebilehitseja kinni paned. Püsiküpsiseid säilitatakse Sinu arvutis kuni nende kustutamiseni või kindlaksmääratud aegumistähtaja kättejõudmiseni.

Me kasutame oma veebide kasutuse analüüsimiseks teenust Google Analytics. Need teenused koguvad veebikasutuse kohta statistilisi ja muid andmeid, kasutades külastajate arvutitesse salvestatavaid küpsiseid. Kogutud andmeist luuakse raporteid, mida Google säilitab. Google’i privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressilt http://www.google.com/privacypolicy.html 

Samuti võivad Sulle küpsiseid saata meie kasutatavad makseteenuse osutajad.

Enamik veebilehitsejaist lubavad Sul kõik küpsised tagasi lükata; mõned lehitsejad võimaldavad Sul keelduda vaid kolmandate isikute küpsiste vastuvõtmisest. Näiteks (ingliskeelse kasutajaliidesega) Internet Exploreris võid kõigist küpsistest keelduda, klõpsates “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” ja valides “Block all cookies”. Arvesta siiski, et kõigi küpsiste keelamine halvendab mitmete veebilehtede, sh meie oma, kasutatavust.

(3) Sinu isikuandmete kasutamine

Me kasutame Sinu isikuandmeid, et:

 • võimaldada Sul meie Teenuseid kasutada;
 • isikustada oma Teenuseid Sinu jaoks;
 • parendada Teenuseid;
 • saata Sulle mitteturunduslikku teavet, sealhulgas tehnilisi teenuse teateid, vastuseid Sinu esitatud klienditoe päringutele, kontoväljavõtteid ja arveid ning mistahes muid Sinu tellitud teavitusi;
 • kui Sa oled sellega sõnaselgelt nõustunud, saata Sulle turundusteavet (seejuures on Sul alati võimalus meid teavitada, et Sa ei soovi enam turundusteavet saada);
 • anda kolmandatele isikutele statistilist teavet meie kasutajaskonna kohta — kuid seda teavet ei kasutata ühegi üksiku kasutaja tuvastamiseks;
 • koguda Sinult makseid; ja
 • säilitada meie äritehinguid puudutavat teavet vastavalt kohaldatava õiguse nõuetele.

Kui Sa postitad oma isikuandmeid oma kasutajasisu osana, avaldame ja kasutame me neid vastavalt Sinu kasutajasisu kasutamist puudutava litsentsi tingimustele.

Andmete töötleja, sealhulgas hoidja, on Roller Äritarkvara OÜ

Me võime kasutada oma kogutavaid andmeid ja Sinu antavat, isikut tuvastada mittevõimaldavat demograafilist teavet selleks, et luua tuletatud andmeid, algoritmiparandusi jm “tuletatud infot”. Sa nõustud sõnaselgelt, et sellist tuletatud infot ei loeta enam Sinu isikuandmeteks ning et Sul ei ole sellise tuletatud info suhtes mitte mingisuguseid nõudeid.

Kui Su kasutajakonto mistahes põhjusel suletakse:

 • kustutame viivitamatult ja püsivalt oma aktiivseist andmebaasidest Sinu kontoandmed ja muu Sinu poolt antud isikut tuvastada võimaldavad andmed;
 • säilitame nii kauaks kui vajalikuks peame oma kogutud andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult andmed Su tehingute kohta, ning Sinu antud, isikut tuvastada mittevõimaldavad demograafilised andmed;
 • säilitame tehinguandmed nii kauaks kui seda nõuavad kohaldatavad seadused ja finantseeskirjad; ja
 • säilitame kõik Sinu andmeid sisaldavad varukoopiad kuni nende plaanilise aegumiseni.

(4) Avalikustamine

Me ei avalda Sinu andmeid kolmandatele isikutele ilma Sinu sõnaselge loata, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.

Me võime avaldada Sind puudutavaid andmeid oma töötajaile, ametnikele, agentidele, tarnijatele või allhankijatele, sealhulgas, kuid mitte ainult makseteenuse osutajatele, niivõrd kui see on mõistlikult vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Lisaks sellele võime avaldada Sinu isikuandmeid:

 • viisil ja ulatuses, milleks me oleme seaduslikult kohustatud;
 • seoses toimuva või eelseisva kohtumenetlusega;
 • oma seaduslike õiguste teostamiseks või kaitsmiseks (see hõlmab ka andmete edastamist kolmandatele isikutele pettuste ennetamise ja krediidiriski vähendamise eesmärgil);
 • tegelikule või potentsiaalsele ostjale, kui kaalume oma mistahes ettevõtte või vara müüki.

(5) Andmete rahvusvaheline edastamine

Me võime salvestada ja töödelda oma kogutud andmeid kõigis riikides, kus me tegutseme, ning andmeid nende riikide vahel edastada, võimaldamaks meil kasutada andmeid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

See võib kaasa tuua Sinu andmete edastamise sellistesse riikidesse (sh Ameerika Ühendriikidesse), mille seadused ei kaitse isikuandmeid samaväärselt meie asukohariigis kehtivate seadustega.

Sa nõustud sõnaselgelt isikuandmete säärase edastamisega.

(6) Sinu isikuandmete turvalisus

Me rakendame mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, vältimaks Sinu isikuandmete kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist.

Mõistagi on andmete edastamine internetis olemuslikult ebaturvaline ning me ei saa garanteerida interneti vahendusel edastatava teabe turvalisust.

Sina vastutad oma salasõna ja kasutajaandmete konfidentsiaalsuse eest. Me ei küsi Sult kunagi Sinu parooli (välja arvatud siis, kui Sa meie veebilehele sisse logid). Me ei saa Su kadunud või ununenud parooli taastada, kuid Sa saad endale uue parooli genereerida, kui Sul on jätkuvalt olemas juurdepääs Sinu kasutajakontoga seotud e-posti aadressile.

(7) Käesoleva poliitika muudatused

Me võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Muudetud poliitikat kohaldatakse Teenuste kasutamisele Sinu poolt alates muudetud poliitika avaldamisest meie veebilehel, kui muudetud poliitikas ei ole sätestatud nende hilisem jõustumine.

Kui me käesolevat poliitikat muudame, teavitame me Sind sellest (nt e-posti teel või järgmisel korral, kui Sa Teenuseid kasutad). Kui Sa ei ole muudetud poliitikaga nõus, võid taotleda oma kasutajakonto sulgemist.

(8) Sinu õigused

Sul on õigus taotleda meilt enda kohta käiaid isikuandmeid. Me võime nende andmete edastamisest keelduda vaid seadusega ette nähtud juhtudel.

Sa võid igal hetkel nõuda, et me lõpetaksime Sinu isikuandmete töötlemise turunduslike e-kirjade saatmiseks. Praktikas tähendab see reeglina kas seda, et Sa nõustud ennetavalt sellega, et me kasutame Su isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, või seda, et me tagame Sulle pidevalt kättesaadava võimaluse oma isikuandmete turunduslikel eesmärkidel kasutamise lõpetamise nõudmiseks.

(9) Kolmandate isikute veebilehed

Meie Teenused võivad sisadlada viiteid teistesse veebidesse. Me ei vastuta kolmandate isikute privaatsuspoliitikate ega -praktikate eest.

(10) Andmete värskendamine

Palun teavita meid, kui meie valduses olevad Sind puudutavad andmed vajavad parandamist või uuendamist.

(11) Andmete säilitamine

Sinu andmed säilivad süsteemis e-poe toimimise ajal. Juhul kui e-pood lõpetab tegevuse, säilitab meie teenuspakkuja Roller Äritarkvara OÜ meie kogutud andmeid veel 1 kuu peale poe sulgemist.

 

(12) Kuidas saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega?

Kogutud andmetega saab tutvuda e-poodi sisse logides. Nii "Minu konto" menüüs kui tellimuste ajaloos.

 

(13) Kuidas saab alla laadida enda kohta käivaid andmeid?

Palume pöörduda e-poe administraatori poole, kes saadab teile vajalikud andmed.

 

(14) Kontakt

Kui Sul on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika või selle kohta, kuidas me Su isikuandmeid käsitleme, helista +372 58817180, kirjuta meile info@lashartshop.com või Luha 40, Tallinn, Eesti 10131